Community is about doing something together that makes belonging matter."

-Brian Solis-

YRITYKSILLE

Työhyvinvointi koostuu hyvin monesta eri osa-alueesta; työntekijästä, työstä, työympäristöstä, työyhteisöstä, johtamisesta ja yrityksen toiminnasta. Voiko töissä hyvin vai huonosti, vaikuttaa niin itse työhön, kun muillekin elämän osa-alueille. Millaisia ajatuksia, tunteita ja kokemuksia työntekijällä on työhön liittyen ja millainen vireystila kehossa vallitsee?

Valmennuksella voidaan auttaa, parantaa ja kehittää työntekijän terveyttä, tukea terveyden ylläpitoa ja työssä jaksamista. Valmennus oivalluttaa löytämään työntekijän omat vahvuudet, kirkastaa oman toiminnan johtamista sekä vahvistaa koettua yhteisöllisyyttä.

 

     VALMENNUSESIMERKKEJÄ:
 • Hyvinvointianalyysit
 • Toiminnalliset hyvinvointiluennot/Workshop:it
 • Ohjattu taukoliikunta, hengitysharjoitus, rentoutuminen,
 • Mindfulness
 • Terveyttä tukevat ja/tai edistävät liikunnalliset tunnit
 • Työntekijälle yksilöllisesti personoidut valmennukset

Valmennuksella voidaan auttaa, parantaa ja kehittää työntekijän terveyttä, tukea terveyden ylläpitoa ja työssä jaksamista."

PIENRYHMÄT JA RYHMÄLIIKUNTA

Ryhmässä on voimaa. Ryhmässä koetaan yhteisöllisyyttä, vertaistukea, ja aistitaan sisäinen voima, mitä ei ehkä yksin tehdessä saada valjastettua esiin.

OTA YHTEYTTÄ, JOS:
 • Sinulla on jo valmis pieni tai iso ryhmä ja koet tarvetta hyvinvoinnin edistämiseen tai puhtaaseen liikkeeseen pienellä mentaalisella twistillä.
 • Sinulla ei ole vielä ryhmää, mutta jokin hyvinvointia edistävä ryhmä kiinnostaa.
 • Sinulla on tila ja ryhmä, mutta ei valmentajaa / ohjaajaa.

Pienryhmien ja ryhmäliikunnan liikunnallisia esimerkkejä, joihin yleensä yhdistän hengityksen havainnointia ja ohjausta sekä mentaalista puolta. Mahdollisuus aina kokonaisvaltaiseen hyvään oloon.

 • Kävely; Tietoinen kävely, Nordic Walking
 • Vesiliikunta; Erilaiset vesijumpat
 • Lihaskunto
 • Kehonhuolto
 • Sisäpyöräily
 • Kahvakuula
 • Klassinen mattopilates
 • Mindfulness

Ota minuun yhteyttä