“You can’t stop the waves,
but you can learn to surf.”

MENTALMOTION

-mindful mind & movement-

Kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä kohti, tietoisen läsnäolon ja kehoa sisältä ulospäin harjoittamisen kautta. Kehomme on kokonaisuus ja meidän sisällämme, tapahtuu jatkuvaa keho-mieliyhteyden vuorovaikutteista aaltoliikettä. Ajatukset, tunteet ja kokemukset synnyttävät liikettä kehossa ja hengityksessä. Hengityksen liike ja teot vastaavasti synnyttävät ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Valmennuksen aikana löydät yhteyden itseesi ja kehosi liikkeisiin. Tulet oivaltamaan itsestäsi uusia asioita, havainnoimaan asioita eri näkökulmista ja opit vähitellen johtamaan omaa toimintaasi itsenäisesti kohti haluamaasi muutosta ja tavoitteita.

MENTAL

Psykologisen joustavuuden prosesseihin kuuluvat arvojen lisäksi myös sitoutuminen arvojen mukaiseen toimintaan, havainnoiva minä, mielen kontrollin heikentäminen, hyväksyntä ja tässä hetkessä eläminen."

Mieltä ei voi rajata meidän kehostamme erilliseksi alueeksi, vaan mielen synnyttämät ajatukset, tunteet ja kokemukset tuntuvat koko kehossamme. Mitä taas aistimme kehossamme sisäisesti tai ulkoisten aistiärsykkeiden kautta synnyttää ajatuksia, tunteita ja kokemuksia, jotka tuntuvat ihan koko kehossamme. Voimme kuitenkin kasvattaa ja kehittää meidän mieltämme aivan samalla tavalla, kun kehitämme lihaksiamme; monipuolisella ja säännöllisellä harjoittamisella.

Psyykkinen valmennus, joka pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapiassakin käytettyihin menetelmiin, luo meidän kehoomme ja tekoihimme joustavuutta ja merkityksellisyyttä arvojen määrittämisen kautta. Psykologisen joustavuuden prosesseihin kuuluvat arvojen lisäksi myös sitoutuminen arvojen mukaiseen toimintaan, havainnoiva minä, mielen kontrollin heikentäminen, hyväksyntä ja tässä hetkessä eläminen. Valmennuksen tavoitteena on vaikuttaa siihen yhteyteen, missä ajatukset ja tunteet yhdistyvät käyttäytymiseen, tekoihin ja toimintaan. 

Erilaisten harjoitteiden avulla oivallat uuden suhtautumistavan ja saat apua erilaisiin elämän isoihin tai pieniin muutosprosesseihin, motivaatioon ja tavoitteisiin sekä niiden asettamiseen. Esimerkkinä: elämäntapamuutos, terveyskäyttäytyminen, painonhallinta, palautuminen, tavoitteita estävät ajatukset, tunteet ja kokemukset tai tässä hetkessä elämisen haasteet.

MOTION

Meidän kehossamme tapahtuu koko ajan liikettä. Vaikka olisimme liikkumatta paikallamme, meissä tapahtuu liikettä niin mielessä kuin hengityksessä. Ajatukset synnyttävät tunteita ja tunteet vaikuttavat hengitykseen. Hengityksen rytmi taas aiheuttaa tunteita ja niistä kumpuaa ajatuksia. Itse kehon liikuttaminenkin lähtee tarpeesta saada jokin toiminto tai asia tehtyä. Kaikkiin asioihin emme voi itse vaikuttaa, mutta on lukuisia asioita mihin voimme vaikuttaa ja energia onkin hyvä suunnata niihin asioihin. Voimme vaikuttaa meidän ajatuksiimme, tunteisiimme ja kokemuksiimme ja hengitykseemme.

Voimme vaikuttaa siihen, mihin suuntaan haluamme kasvaa ja kehittyä sekä millaista liikettä kehomme tarvitsee missäkin vaiheessa. Itse liike voi ollakin lääke, kun se kohdennetaan vahvistamaan ja kehittämään kehon psykofyysisiä heikkoja lenkkejä. Voimme vaikuttaa, vahvistaa ja kehittää kehomme erilaisia pieniä ja isoja liikkeitä sisältä ulospäin. Esimerkkinä: minän havainnointi, sydämen sykevälivaihtelu, hengitys, kehon linjaukset, liikkuvuus, kehon linjautuminen keskilinjaan.

Sisältä ulospäin ja pienistä liikkeistä isompiin terveyttä tukeviin ja terveyttä edistäviin kokonaisuuksiin löytäen tasapaino kehon kokonaiskuntoisuuteen (fyysisen, psyykkinen, sosiaalinen, henkinen ja ammattillinen kuntoisuus). Vahvan pohjan päälle on turvallista lisätä uusia kerroksia.

Voimme vaikuttaa meidän ajatuksiimme, tunteisiimme ja kokemuksiimme ja hengitykseemme. Voimme vaikuttaa siihen, mihin suuntaan haluamme kasvaa ja kehittyä sekä millaista liikettä kehomme tarvitsee missäkin vaiheessa."